ASIGURARE GARANTIE

LICITATII CONTRACTUALE


Telefon: 0751.913.325
Asigurare Garantii contractuale licitatii logo
Newsletter imag mica.pptx Logo Logo Avocatul Tau Romanian Shipping Logo Final 1x2sportbets topstores
Trimite oferta pe care o ai si noi iti garantam ca iti gasim o oferta cu -10% mai buna!
Practic noi cautam oferte la peste 300 de brokeri din Romania pana gasim oferta cea mai buna pentru ca tu sa platesti mai putin.
FARA GARANTII (BO/CEC)*
FARA ANALIZA FINANCIARA**
EMITERE IMEDIATA***
* Fara Garantii (BO/CEC) pentru valori ale garantii sub 200.000 lei
** Fara Analiza Financiara pentru valori ale garantiei sub 500.000 lei
*** Emitere Imediata in anumite conditii
Despre Asigurari Garantii Participare Licitatie
ASIGURARE GARANTIE LICITATIIAsigurari Garantii Participare LicitatieAsigurari Garantii Buna ExecutieAsigurari Garantii IntretinereAsigurari Garantii Returnare AvansAsigurari Garantii Retineri MonetareAsigurari Garantii de PlataAlte GarantiiThe Light GroupContact
ASIGURARI GARANTII PARTICIPARE LICITATIE
Asigurarile de Garantii pentru Contractele de Achizitii Publice iti ofera confortul financiar necesar pentru castigarea si derularea contractelor de achizitii publice.

Garantia de participare la licitatie (Bid Bond), este specifica tuturor contractelor de achizitie publica.

Prin asigurarea acestui tip de garantie de participare la licitatie, organizatorul licitatiei este protejat impotriva oricarui abuz pe care ofertantul l-ar putea comite in timpul desfasurarii procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica.

Garantie Participare la Licitatie (Bid Bond) este solicitat oricarui ofertant care intentioneaza sa participe la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica.
CAND AI NEVOIE DE O ASIGURARE GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE?
Daca:
    1.   Participi la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica?
    2.   Ai castigat o licitatie cu obiect contract de achizitie publica?
    3.   Ai nevoie de lichiditati si nu doresti blocarea acestora la dispozitia Beneficiarului?
    4.   Doresti o alternativa la Scrisoarea de garantie bancara?
    5.   Doresti sa fii protejat impotriva cererilor nefondate ale beneficiarului?
Asigurarea de Garatie este un instrument de garantare avantajos, care te ajuta in castigarea si derularea contractelor obtinute, iti sustine libertatea financiara si te protejeaza impotriva cererilor nefondate ale beneficiarilor garantiei.

Riscuri Asigutate:
a) Asiguratul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia
b) Oferta Asiguratului fiind stabilita castigatoare, acesta nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului
c) Oferta asiguratului fiind stabilita castigatoare, acesta refuza sa semneze contractul de achizitie publica / acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei
Servicii Suplimentare Oferite Gratuit Clientilor Nostri:
 • Solutii tailor-made
 • Flexibilitate
 • Emiterea rapida a garantiilor
 • Emitere fara garantii in anumite conditii
 • Fara analuza financiara in anumite conditii
 • Clauze de garantare revizuite, respectand prevederile ultimelor actualizari ale OUG 34/2006 si legislatiei in vigoare
 • Risc redus de neacceptare din partea Beneficiarului
 • Prime de asigurare competitive
 • Adaptarea clauzelor de garantare specifice in functie de cerintele documentatie de atribuire sau ale contractului de baza
 • Consiliere juridica gratuita
Consiliere juridica a clientului pe marginea documentatiei de atribuire/contractului in contextul legislatiei achizitiilor publice.
Consilierea va privi identificarea acelor elemente care fie sunt in devafoarea clientului, fie sunt de natura a creste expunerea la risc in sensul:
 • declararii neconforme a ofertei depuse;
 • cresterii raspunderii clientului in executarea contractului de achizitie publica.
Asigurarea de Garantii reprezinta o asigurare de risc financiar, o solutie financiara eficienta care vine in sprjinul companiilor prin deblocarea lichidatilor acestora,  lichiditati ce pot fi folosite pentru accesarea liniilor de credit de la banca. Acest produs de asigurare reprezinta o alternativa  eficienta la scrisorile de garantie bancara.
Asigurarile de garantii contractuale vin in completarea Asigurarii pentru toate riscurile a lucrarilor de constructii-montaj si prezinta o serie de avantaje importante pentru asigurat:
 •     reprezinta o alternativa la scrisorile de garantie emise de banci, fara insa a bloca fondurile
 •     pe langa protectia oferita de asigurare, aduc o relaxare financiara intrucat capitalul de lucru nu este afectat
 •     sunt recunoscute de autoritatile publice organizatoare de licitatii
 •     faciliteaza accesul la finantare
 •     faciliteaza participarea la licitatii a Asiguratului
 
Garantia de participare la licitatii, cunoscuta si ca BID BOND, este un instrument de garantare care are rolul de a proteja Beneficiarul (Organizatorul) licitatiei fata de un eventual comportament necorespunzator al Ofertantului pe toata perioada de valabilitate a ofertei depuse pana la incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului cadru si nu poate depasi 2% din valoarea estimata a acestuia.
 
Conform art. 2781 din HG 925 /2006, Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Prin exceptie de la prevederile de mai sus si numai daca in documentatia de atribuire este prevazuta aceasta posibilitate, Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, sau a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.
 
ATENTIE!!!!
Autoritatea contractanta nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garantie in oricare dintre formele conditionata sau neconditionata ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei.
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine Garantia de participare, Ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie Garantia de Buna Executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.