ASIGURARE GARANTIE

LICITATII CONTRACTUALE


Telefon: 0751.913.325
Asigurare Garantii contractuale licitatii logo
Newsletter imag mica.pptx Logo Logo Avocatul Tau Romanian Shipping Logo Final 1x2sportbets topstores
Trimite oferta pe care o ai si noi iti garantam ca iti gasim o oferta cu -10% mai buna!
Practic noi cautam oferte la peste 300 de brokeri din Romania pana gasim oferta cea mai buna pentru ca tu sa platesti mai putin.
FARA GARANTII (BO/CEC)*
FARA ANALIZA FINANCIARA**
EMITERE IMEDIATA***
* Fara Garantii (BO/CEC) pentru valori ale garantii sub 200.000 lei
** Fara Analiza Financiara pentru valori ale garantiei sub 500.000 lei
*** Emitere Imediata in anumite conditii
Despre Asigurari Garantii de Returnare Avans
ASIGURARE GARANTIE LICITATIIAsigurari Garantii Participare LicitatieAsigurari Garantii Buna ExecutieAsigurari Garantii IntretinereAsigurari Garantii Returnare AvansAsigurari Garantii Retineri MonetareAsigurari Garantii de PlataAlte GarantiiThe Light GroupContact
ASIGURARI GARANTII RETURNARE AVANS
Garantia de Returnare a Avansului
> Conform  ultimelor modificari legislative prin HG 635 / 2011, acordarea avansurilor din fondurile publice se va face in baza constituirii in favoarea Autoritatii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corepunzatoare a avansului acordat, atat prin intermediul unei scrisori de garantie bancara dar si prin polita de asigurare.
> Garantia de returnare a avansului este solicitata Contractorului/ Antreprenorului pentru protejarea Autoritatii Contractante, fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatiile in care Contractorul nu isi executa obligatiile de justificare/utilizare a avansului acordat.

> In ceea ce priveste  contractele de achizitii publice pentru constructii cladiri si lucrari pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice, Garantia de returnare a avansului trebuie sa acopere:
  • valoarea avansului acordat
  • prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului  


NOU!!!! ASIGURAREA AVANSULUI PENTRU FONDURI EUROPENE 

Daca va ganditi la o alternativa mult mai avantajoasa din punct de vedere al costurilor fata de clasica Scrisoare de Garantie Bancara sau aveti nevoie de lichiditati si nu doriti blocarea acestora la dispozitia Beneficiarului, ALEGETI POLITA DE ASIGURARE A GARANTIEI DE RETURNARE A AVANSULUI!  

> Avansul poate fi dat si in baza politelor de asigurare HOTARARE Nr. 636 din 22 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

> La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: “ART. 4 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.”
> La articolul 4, după alineatul (1) se introduce nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: “(1^1) Garanţia din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”


Asiguratorul garanteaza acordarea unei despagubiri Beneficiarului, in situatia in care Asiguratul se face vinovat de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stipulate in contract, referitoare la modul de utilizare si de returnare a avansului.
De regula, avansul acordat Prestatorului /Asiguratului este intre 10-30% din valoarea contractului.